Naše postřehy


Udělám svou práci dobře || Našli jsme poklad || Sníh || "Život je..." || "O očekáváních" || "Poslední roky mohou být ty nejlepší" || "Duševní klid" || "Recept na štěstí" || "Moudrost" || "Neposuzuj druhého, dokud jsi nechodil tři dny v jeho mokasínech.“ indiánské přísloví || "Smích je podle definice zdravý." Doris Lessingová || „Přítel je dar, který si sami dáváme.“ Robert L. Stevenson || "Obavy vrhají i na malou věc velký stín." || „Jak často bývají největší duchové skryti v ústraní." Plautus || "Se zaťatou pěstí si nelze podat ruce." Indira Gándhíová || „Především musíš vyhovovat sobě. Ten, kdo se snaží být s každým zadobře, se nakonec všem znelíbí.“ William Saroyan || „Potlesk je vedlejší. Když hraješ s radostí, hraješ tu nejfantastičtější roli." Shauna Rolstonová || „Mezi naše povinnosti na zemi patří šířit kolem sebe trochu jasu-když nejinak, dostanete ho zpět od slunce.“ George Hamilton || „Nechci být jenom úspěšná/ý, chci se i bavit.“Julie Brownová || „Prvotním smyslem našeho života je pomáhat druhým lidem." Dalajláma || „Buď natolik statečný, abys dokázal přijmout cizí pomoc.“ Henry Ford || Idealismus


"Duševní klid"

... pro rozvoj vaší vlastní spirituality i schopnosti překonávat nezdary a problémy v důvěrných vztazích. Naučte se meditovat. Pascal kdysi prohlásil: "Veškeré problémy lidstva pramení z naší neschopnosti posedět tiše a o samotě v místnosti." Klidná mysl je základem vnitřního pokoje. A vnitřní pokoj se naopak promítá do vnějšího klidu. Chceme-li dosáhnout duševního klidu a zmírnit či odstranit stres nebo napětí, pak meditace je jedním z nejúčinnějších prostředků. Každodenně si proto vyhraďte tichý okamžik jen pro sebe.  Hledejte společenství lidí, kteří vám budou oporou a budou s vámi sdílet i vaši hodnotovou a duchovní orientaci.
Dovolte druhým mít svou pravdu. Jedna z nejdůležitějších otázek, které si můžeme položit, zní: "Chci mít vždycky pravdu - nebo chci být šťastný?" Tato dvě přání se totiž většinou vylučují.
Změňte svůj postoj k vašim osobním problémům. Považujte je za své potenciální učitele. Překážky a problémy jsou součástí života. Skutečné štěstí nepřichází tehdy, když se pokoušíme zbavit veškerých svých problémů, ale když je začneme přijímat jako příležitost "jak se dostat dál".

(Umění komunikace
<
http://knihy.nolimit.cz/harmonicke-vztahy/umeni-komunikace.html> ,
Advent-Orion 2002)

Nahrávám menu stránek

Menu stránek

Aktuality

Asociaci podporujíStatistika přístupů

TOPlist