Naše postřehy


Udělám svou práci dobře || Našli jsme poklad || Sníh || "Život je..." || "O očekáváních" || "Poslední roky mohou být ty nejlepší" || "Duševní klid" || "Recept na štěstí" || "Moudrost" || "Neposuzuj druhého, dokud jsi nechodil tři dny v jeho mokasínech.“ indiánské přísloví || "Smích je podle definice zdravý." Doris Lessingová || „Přítel je dar, který si sami dáváme.“ Robert L. Stevenson || "Obavy vrhají i na malou věc velký stín." || „Jak často bývají největší duchové skryti v ústraní." Plautus || "Se zaťatou pěstí si nelze podat ruce." Indira Gándhíová || „Především musíš vyhovovat sobě. Ten, kdo se snaží být s každým zadobře, se nakonec všem znelíbí.“ William Saroyan || „Potlesk je vedlejší. Když hraješ s radostí, hraješ tu nejfantastičtější roli." Shauna Rolstonová || „Mezi naše povinnosti na zemi patří šířit kolem sebe trochu jasu-když nejinak, dostanete ho zpět od slunce.“ George Hamilton || „Nechci být jenom úspěšná/ý, chci se i bavit.“Julie Brownová || „Prvotním smyslem našeho života je pomáhat druhým lidem." Dalajláma || „Buď natolik statečný, abys dokázal přijmout cizí pomoc.“ Henry Ford || Idealismus


"Obavy vrhají i na malou věc velký stín."

Anna ležela v posteli, oči doširoka otevřené do tmy. Ten zvuk se ozýval znovu a znovu - ťukání na okno. Někdo se dobývá dovnitř! Srdce se jí rozbušilo, ani nedýchala. Nakonec si přece jen dodala odvahy a připlížila se k oknu. Co uviděla? Větev stromu pohybující se ve větru narážela na okno. (Mnoho obav zmizÍ, když zjistíme, jak se věci ve skutečnosti mají.)

Podnět pro dnešek:
Budu-li mít nějaké obavy, zjistím si pravdivý stav věcí.

 

ESPELAND, P., ROSEMARY, W. Využít každý den. Praha: Portál, 1997.

Nahrávám menu stránek

Menu stránek

Aktuality

Asociaci podporujíStatistika přístupů

TOPlist