Odkazy|<<<   <<   [strana 2/3]   >>   >>>|

Nový portál] Nový portál

Tento portál je vytvářen zdravotně znevýhodněnými, jako komplexní rozcestník organizací, firem, sdružení, atd., zabývajících se řešením problematiky zdravotně znevýhodněných.


WWW: http://www.eSeznam.cz
 

Obec Černá

oficiální stránky obce


WWW: http://www.obeccerna.cz
 

Oblastní charita Žďár nad Sázavou

Oblastní charita Žďár nad Sázavou


WWW: http://www.zdar.caritas.cz
 

ONE BRAIN - Jednotný mozek

Pomocí metody ONE BRAIN, můžeme vždy zjistit podle jakého omezení, či zážitku z minulosti se nyní chováme, proč určitou věc nedokážeme, čím z minulosti si bráníme..., proč o sobě pochybujeme. Pochopíme-li naši bolest, nemusíme ji už déle mít. Porozumějme sobě, porozumějme těm druhým a především našim dětem, neboť není nic, co by se nenaučili od nás!

Kontakt: Mgr.Alena Zemanová, tel: 723 168 046
 

Pomocné tlapky o.p.s.] Pomocné tlapky o.p.s.

Asistenční psi pro zdravotně postižené a canisterapie. Chovem, předvýchovou, výcvikem a předáváním asistenčních psů se obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky o.p.s. zabývá již od roku 2001. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého užívání telesně postiženým lidem, zejména částecně nebo zcela upoutaným na invalidní vozík, ale i nevidomým, neslyšícím a lidem se záchvatovými onemocněními.

Kontakt: info@pomocnetlapky.cz
WWW: http://www.pomocnetlapky.cz/
 

RANÁ PÉČE] RANÁ PÉČE

Pro rodiny dětí s mentálním, pohybovým, zrakovým a kombinovaným postižením.


WWW: http://www.rana-pece.cz
 

Sociálně-právní poradna Spolku Trend vozíčkářů Olomouc] Sociálně-právní poradna Spolku Trend vozíčkářů Olomouc

Posláním organizace je napomáhat všestranné integraci těžce tělesně postižených občanů a vytvářet podmínky pro prosazování rovnoprávného a rovnocenného postavení člověka s fyzickým a kombinovaným postižením ve společnosti. Hlavní důraz přitom není kladen na sociální zabezpečení a pasivní péči, ale na vytvoření rovnoprávných podmínek (rovnost možností), ve kterých se budou moci i občané se skutečně těžkým zdravotním postižením o sebe postarat především sami – případně se o sebe postarají s pomocí svých osobních asistentů. Organizace podporuje úsilí o zlepšení životních i sociálních podmínek vlastní aktivitou vozíčkářů.

Na cestě ke splnění svého poslání organizace realizuje programy, poskytuje sociální a jiné služby v oblasti podpory těžce zdravotně postižených osob, prosazuje rovnoprávné a rovnocenné postavení zdravotně postižených lidí, čímž vytváří podmínky pro plnou účast lidí se zdravotním postižením ve společnosti, účastní se na tvorbě a úpravách obecně závazných předpisů, týkající se občanů se zdravotním postižením (např. účast na tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb města Olomouce), obhajuje práva a zastupuje zájmy osob se zdravotním postižením vůči státním orgánům a jiným institucím na obecní, okresní a krajské úrovni, iniciuje a spolupracuje při odstraňování architektonických a psychologických bariér, informuje veřejnost o nových metodách a přístupech k osobám se zdravotním postižením a konečně také sdružuje a spravuje prostředky určené na pomoc osobám se zdravotním postižením a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a zaměřením. :-)

Kontakt: Lužická 7, 779 00 Olomouc; Kancelář - 585 431 984
WWW: http://www.trendvozickaru.cz/index.html
 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.] Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s.


WWW: http://www.spmp.cz
 
Nahrávám menu stránek

Menu stránek

Aktuality

Asociaci podporujíStatistika přístupů

TOPlist