Úvodní strana

"Všechno dobré, co učiníš pro druhé se ti mnohonásobně vrátí zpět.“

"Daruj mi, Bože, trpělivost snášet to, co nemohu změnit, a odvahu změnit to, co mohu, a moudrost, abych dokázal jedno od druhého rozlišit."

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Klub usiluje o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Snaží se o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů.


Hiporehabilitace 2022

Během roku 2022 ve Sdružení AMBRA děti z ARPZPD Velké Meziříčí absolvovaly celkem 104 cvičebních jednotek hiporehabilitace. Tato aktivita probíhá dlouhodobě a  je i opakovaně finančně podpořena i z Grantového programu města Velké Meziříčí pro poskytování dotací v sociální oblasti. Hiporehabilitace probíhala jako obvykle na kolbišti se zázemím domečku a bezbariérového WC.

V tomto roce Ambra nepořádala žádné akce kvůli mimořádnému pracovnímu vytížení terapeutky a týmu kolem práce s koňmi, ale počítají s tím, že by rádi obnovili tradici Černické podkovičky v roce 2023. Koně budou opět pracovat ve složení Gambler, Argie, Lucky a Patron, tým Michaela Burdová-Hana Išová.  Ambra děkuje všem rodičům  za přízeň a těší se na jaro, kdy opět u "domečku" zahájí "hipoška".
 Muzikál „MEFISTO“

V sobotu 10. prosince 2020 se padesát členů a příznivců našeho klubu vypravilo autobusem „našeho dopravce Uchytil“ do Prahy s cílem, aby nejen shlédli představení muzikálu MEFISTO, ale mohli se také pokochat krásou vánočně vyzdobeného hlavního města. A výzdoba byla opravdu krásná. Nechyběla ani návštěva Václavského náměstí s ochutnávkou dobrot ze stánků. Obhlížení vystavovaných dekorací nebralo konce a mnoho z nás si z Prahy přivezlo nějakou krásnou památku. Škoda jen, že návštěvníků vánoční Prahy velice mnoho (pravděpodobně po kovidové pauze) a tudíž byly i tlačenice… 

Vlastní muzikálové představení, které začalo ve 14 hodin v divadle HYBERNIA, splnilo naše očekávání. Vystoupení plné energie, výtečné choreografie a úžasných pěveckých výkonů trvalo téměř 3 hodiny a všem se velice líbilo. 

Po představení následovala ještě společná večerní vycházka na Staroměstské náměstí s cílem prohlédnout si výzdobu hlavního města ještě ve tmě a stálo to opravdu za to. Z Prahy všichni odjížděli se zážitky a dobrou náladou. Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.


Vánoční tvoření

Po dvou kovidových zimách jsme se letos měli konečně možnost sejít i v předvánočním čase. Letos jsme využili prostor velkomeziříčské fary, kde jsme si mohli v hojném počtu nejen popovídat, ale také vyrobit něco na vánoční výzdobu svých domovů. Děti vytvářeli krásné domečky a převážně ženské osazenstvo zase vánoční věnečky. Děkujeme všem kdo přinesl něco k občerstvení. Pár fotek z této vydařené akce naleznete ve fotogalerii.


Setkání rodin na srubu

V sobotu 3. září 2022 se na srubu rodiny Podstatských - Lichtenstejn             na Nesměři opět sešly rodiny členů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klubu Velké Meziříčí. Měly tak možnost prožít společně krásné ještě pozdně letní odpoledne, pobavit se a odpočinout si.

Přicházející děti hned vesele vítalo pět canisterapeuticky cvičených psích kamarádů různých plemen. Děti i dospělí členové asociace je mohli česat, dávat povely, odměňovat, dosyta je pomazlit, užít si polohování a vyjít si s nimi do lesa na vycházku nebo shlédnout jejich cirkusové - doslova psí kousky. Čtyři canisterapeuté a pět psů      ze sdružení Cantes tak opět umožnilo dětem prožít hezké chvíle se čtyřnohými přáteli.  Mezitím se už všichni mohli průběžně občerstvovat a pochutnat si na výborných kýtách připravené Vaškem Cejnkem, na koláčcích či dalších sladkých dobrotách z kuchyní našich maminek. Kýty věnovalo HOD Jabloňov-Ruda, vyuzení zajistilo Řeznictví Malec. 

Nejen pečující maminky, ale celé rodiny si mohly, v průběhu odpoledne, užít příjemné chvíle při cvičení jógy pod vedením Lenky Minaříkové. Za příznivého počasí pod slunečnou oblohou v trávě - bylo cvičení zábavou.

Celou přívětivou atmosféru setkání umocnil ještě Víťa Chmelíček hrou na kytaru a děti si nejen zazpívaly, ale i zatančily. Dospělí se rozpomněli na svoje mládí a večery u táboráků a tak ke spokojenosti nic nechybělo. 

Akce se díky všem přítomným vydařila a je opravdu přínosem, když se rodiny mohou takto neformálně sejít a v klidu spolu sdílet svoje radosti i starosti. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě akce jakkoli podíleli a dále firmám, které tuto akci podpořili sponzorsky.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.

Bc.Marcela Jůdová


Dovolená na Poezii

První prázdninový a dovolenkový týden prožili členové Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí z velkomeziříčského klubu (www.asociacevm.cz)  v Jizerských horách. Přihlášené rodiny měly opět po roce možnost pobýt společně a užít si krásy našich hor. Penzion Poezie v Kořenově (www.penzionpoezie.cz), který vlastní ARPZPD, prošel v nedávné minulosti vcelku rozsáhlými stavebními úpravami - byl vybudován výtah a upraveny bezbariérové koupelny, čímž je  zajištěna jeho bezbariérovost a tím pádem přístupnost lidem s postižením.

 

Pohodlí penzionu přišlo vhod všem. Počasí bylo dosti proměnlivé, ale to nebránilo účastníkům v aktivním programu. Mnozí pokořili nedalekou Čertovu horu nebo Sněžku, nechyběly túry k místním vodopádům, návštěva Jizerky, rozhledny Štěpánka, areálu U čápa, přehrady Souš, vodního díla Josefův důl i Protržené přehrady… Někteří navštívili v Liberci zoologickou a botanickou zahradu a zábavné centrum s bazény, případně navštívili technické muzeum. Došlo i na sběr borůvek. Večery pak prožívali všichni společně, sdíleli zážitky, hráli hry, složili puzzle (1 500ks), povídali si a došlo i na nezbytné opékaní buřtů na venkovním ohništi. A tak to má na správném psychorehabilitačním pobytu být. Bohatší o mnoho kilometrů v nohách (někteří i na kolech) a zážitků, se všichni ve zdraví vrátili domů.                                                                                                           

Pobyt byl finančně podpořen z Grantového programu města Velké Meziříčí pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2022 a výtěžku akce Muzikanti dětem 2022.

 

Muzikanti dětem 2022 byly pro naší Asociaci

Dlouho plánovaná a kvůli epidemii Covidu 2x odložená charitativní akce „Muzikanti dětem“ pro naši Asociaci proběhla v sobotu 28.5.2022. 

Nejen nadšenci pořádající již 14. ročník koncertu, ale i členové Asociace měli nejvíce starostí a práce před samotným konáním akce. V rámci příprav se konaly „Dámské tvořivé dílny,“ kde naše členky vyrobily na 500 ks papírových kytiček různých tvarů a barev. V pátek před akcí bylo napečeno cca 400ks chutných koláčků. Takto jsme připravili drobné pozornosti, kterými jsme obdarovávali štědré dárce v průběhu konání koncertu.

    Vlastní akce začala, pro několik málo pořadatelů z Asociace v sobotu před polednem, kdy navzdory větru postavili stánky, stoly a židle, vyložili 3 plná auta a připravili tak zázemí Asociace pro celé odpoledne. V rámci doprovodného programu ze strany Asociace se zapojili v hojném počtu další členové a dobrovolníci.  Ve stánku se děti mohly seznámit a pohrát s pomůckami pro rozvoj motoriky, pozornosti, paměti. Této možnosti v hojném počtu a opakovaně využívaly a radovaly se s plyšáků, které za činnosti obdržely. Další aktivitou byla výroba peříček, andílků nebo náramků z vlny, což zaujalo zejména trošku větší děti. Použití dětského mechanického vozíku nebo trojkolky pro handicapované si v prostoru náměstí odzkoušelo také mnoho dětí i dospělých a měli tak možnost zjistit, že to není nic snadného. Ve stánku Asociace byly k zakoupení i výrobky, které vyšly z dílen zařízení sociálních služeb Nesa a Klub v 9 - spřízněné Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

    A nyní k vlastní akci Muzikanti dětem, která začala úderem 14. hodiny. Jak jsme již zvyklí -na pódiu se do nočních hodin vystřídalo 7 hudebních uskupení - Orchestr ZUŠ V.M., Bombarďák, Zadáci, Bush 3, CZ Elvis &Elvis Presley Revival Band, Turbo a Ukulele Troublemakers. Celý program moderoval David Kašpar. Ke krátkému rozhovoru se ve VM zastavil nevidomý Ondřej Zmeškal, který poutavě popovídal o svých aktivitách. Počasí bylo celkově chladné, většinou slunko a pár spadlých kapek atmosféru akce nějak nenarušilo. Koncertu se v průběhu odpoledne zúčastnila většina členů spolku, což velice potěšilo všechny pořadatele. 

    Na závěr nesmí chybět informace o finančním výtěžku této charitativní akce. Asociace obdržela tradiční 2 šeky, kde byly částky 138 257Kč  od sponzorů a 66 350Kč od návštěvníků a pořadatelů akce. Dohromady jsme tedy obdrželi částku 204 607Kč, kterou využijeme při našich následujících společných aktivitách, o kterých budeme průběžně informovat. Touto cestou patří veliké poděkování všem, kteří svým darem naši činnost podpořili – tedy v první řadě pořadatelům této akce, sponzorům a návštěvníkům. 

Velký dík patří také členům Asociace, kteří se jakýmkoliv způsobem aktivně zapojili – Markéta Chmelíčková, manželé Štěpánkovi, Jitka Engelhartová, Lenka Minaříková, Magda Sobotková, Iva Jelínková, Jana Brabcová, Hanky Kučerové a manželé Blahovi.  S provozovanými aktivitami nám pomohli Nelča a Ondra Jůdovi, Simča Kunčíková a Monča Peterková.  Vážíme si velice pomoci dobrovolníků, kteří vybírali do kasiček – Hanka Rosecká, Karolína Jelínková, Anna Janečková, Michaela Chlubnová a Lukáš Kuchař. Těmto s výběrem velice zodpovědně a svým milým způsobem pomohli – Šárka Kabrdová, Kristýnka Engelhartová, Michal Jelínek a Jirka Trutna.

Ještě jednou všem děkujeme a vězte dle mota naší Asociace: "Všechno dobré, co učiníš pro druhé se ti mnohonásobně vrátí zpět.“

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.

Zapsali Jůdovi


Dámské dílničky

Ženy a dívky, které se sešly v propůjčených prostorách NESY (děkujeme za to),
upletly náramky a vyráběly velice zdařilé  kytičky různých barev a tvarů - které, 
mimo jiné, nejsou k rozeznání od těch "živých" a některé nejsou v přírodě ani k vidění...:-)
Na  závěr si účastnice v rámci "domácího úkolu" rozdělili zbývající polotovary 
a doma dodělají do následující akce další kytičky.
Samozřejmě nechybělo malé občerstvení a nezbytné povídání. Pár fotek z akce naleznete ve fotogalerii.
 
Oba velice zdařilé produkty těchto dílniček  budou využity v rámci následující akce a to jsou "Muzikanti dětem", která proběhne již tuto sobotu 28.5.2022 od 14.00 - 22.00 hodjejíž finanční výtěžek je letos určen pro naši Asociaci a tudíž jste všichni zváni a jistě se setkáme v maximálním počtu.

Bowling a členská schůze

V sobotu 12.3. jsme se konečně mohli po dlouhé době setkat na společné akci. I letos jsme spojili příjemné s užitečným a tak všichni, kdo přišli odpoledne do River Bowlingu, si mohli zahrát bowling a zúčastnit se členské schůze klubu. A že nás přišlo skutečně hodně, obsadili jsem všechny dráhy a radovali se společně z našich výsledků. Všem to skutečně šlo skvěle a padaly i výsledky nad  pro nás magických 100 :-) Během tohoto sportovního klání nebylo ani moc času na povídání a tak jsme po hodině a půl uvítali přesun ke stolům. Sportovní odpoledne tak plynule přešlo v každoroční členskou schůzi, na které jsem zhodnotili minulý rok, prošli výroční zprávu a probrali plánované akce tohoto roku. Plán akcí naleznete zde a bude postupně doplňován podle aktuální situace v tomto roce. Takže teď už nezbývá než se těšit na setkání s Vámi se všemi na nadcházejících akcích tohoto roku.

Nakonec pár fotek a velké poděkovat všem maminkám za připravené občerstvení, bylo výborné!


Lyžovačka v Krkonoších

První letošní akcí našeho klubu (Asociace rodičů a přátel postižených dětí – klub Velké Meziříčí) byl prodloužený víkendový pobyt v Penzionu Poezie v Kořenově na pomezí Jizerských hor a Krkonoš. Tentokrát jsme se společně vydali v rámci zimního času na víkend zaměřený zejména na lyžování. Počasí bylo vskutku zimní, bohatá sněhová nadílka přibývala každý den a sluníčko o sobě nedávalo moc znát. Účastníci pobytu si dle vlastního zájmu a schopností zaběžkovali na vyznačených tratích (Hvězda, Famberka, Jizerská magistrála) nebo zajezdili na lyžích či snowboardech na menších nebo i větších sjezdovkách (Bavorák, U Čápa nebo ti více schopní a odvážní i přímo v Harrachově z Čertovy hory). Děti si na kopcích v okolí zabobovaly. Sešla se skvělá parta lidí - lyžařů, takže společná večerní posezení byla moc příjemná. Na chatě jsme hojně využili i wellness v podobě vířivky a sauny. Došlo i na urputné boje v rámci karetních her, stolního fotbalu nebo kulečníku. Závěrečný den nám počasí, v souladu s předpovědí, nadělilo silný vítr se sněhem, takže jsme nakonec byli rádi, když jsme auty vyjeli od penzionu a to i za pomocí lidské „tlačící“ síly. Účastníci této akce byli natolik spokojeni, že se již těší na podobnou akci v příštím roce. Tak uvidíme…                                        a vy můžete vidět pár fotek z letošní akce zde ;-)


Oprava domečku

Koncem roku 2021 byla provedena oprava domečku na Kolbišti v Černé. Bratři Kolouchovi Z Frankova Zhořce (dárcovsky zdarma) společně s Zdeňkem Jůdou upravili oplechování všech rohů po obvodu domečku (a že jich je celkem 21 se ani nechce věřit) tak, aby se minimalizovalo vnikání vody  (zejména ze sněhu v zimě) do vnitřku domečku.
 

Hiporehabilitace 2021

I přes další covidová omezení pokračovala v roce 2021 hiprehabilitace dětí z asociace VM. Tuto rehabilitaci zajišťuje sdružení Ambra pod vedením Michaely Burdové. Za rok 2021 absolvovaly děti z asociace VM celkem 131 jednotek hiporehabilitace. Kromě toho se 6 členů asociace zúčastnilo 4 závodů v paravoltiži (paravoltiž je součást hiporehabilitace dle České hiporehabilitační společnosti, které je sdružení Ambra členem) včetně Mistrovství České republiky. Krásné fotky, které Vám trochu přiblíží atmosféru akcí naleznete ve fotogalerii zde.

 


Slavíme 30. výročí

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ČR, z.s. (www.arpzpd.cz) slaví v letošním roce 30. výročí od svého založení. V rámci oslav tohoto kulatého výročí se první říjnový víkend konalo celorepublikové setkání na Sázavském ostrově s tematickým názvem „Tvoříme a sportujeme“. Setkání se zúčastnili i členové velkomeziříčského klubu Asociace. 

Během prosluněného víkendu se rodiny zúčastnily různých aktivit a to v rámci večerního setkání a workshopu, společného veselí,  tvoření, zábavných a sportovních aktivit v areálu kempu, tvoření ve sklárnách nebo si udělali vycházku na Sázavský klášter. Dokonce došlo i na očekávané “sjetí“ části řeky Sázavy na raftech, které absolvovala většina zúčastněných, včetně těžce handicapovaných. V sobotu večer nechyběla ani živá hudba – koncert skupiny Comedy Beat. K oslavě výročí založení klubu byl připraven krásný a velmi chutný dort. Pobavilo i kolo štěstí (kde si děti „vytočily a obdržely“ různé hry, tématické oblečení apod.). Na závěr vydařeného  setkání účastníci obdrželi nezbytné medaile a upomínkový předmět.


Víkendové pobyty v Kořenově

Poslední prázdninový a druhý zářijový víkend prožili členové Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí z velkomeziříčského klubu v Jizerských horách. Přihlášené rodiny měly po roce opět možnost pobýt společně a užít si krásy našich hor. 

Penzion Poezie v Kořenově, který vlastní ARPZPD, prošel v minulém roce stavebními úpravami, které zajistily jeho bezbariérovost. Byl vybudován výtah a upraveny bezbariérové koupelny. 

Pohodlí penzionu tak přišlo vhod všem, kteří se snažili v průběhu prodloužených víkendů napnout svoje síly a následně si zasloužili milé prostředí i rozpálená krbová kamna. Počasí totiž příliš nepřálo, ale stejně si akci všichni užívali. Mnozí pokořili nedalekou Sněžku, vystoupali do výšky, aby se mohli rozhlédnout po kraji. Druhý deštivý den mnozí sestoupali do podzemí Bozkovských jeskyní.  Nechyběla túra okolo vodopádů, návštěva Jizerky, přehrady Souš i Protržené hráze. Někteří zdolali i Ještěd a v Liberci i zoologickou a botanickou zahradu a zábavné centrum s bazény, případně navštívili vojenské muzeum Smržovka. Večery pak prožívali všichni společně, sdíleli zážitky, hráli hry a povídali si. A tak to má na správném psychorehabilitačním víkendovém pobytu být. Bohatší o mnoho kilometrů v nohách a zážitků se všichni ve zdraví vrátili domů. 

Pobyty byly finančně podpořeny z Grantového programu města Velké Meziříčí pro poskytování dotací v sociální oblasti pro rok 2021.


Máme novou motorovou sekačku

díky štedrosti našeho „stálého“ podporovatele a sponzora pana Pavla Burtuška – firma Prodej – Servis, Bartušek Pavel, Třebíčská 1145, Velké Meziříčí, jsme sponzorsky získali motorovou sekačku STIHL na sekání trávy v nejbližším okolí našeho domečku v Černé.

Děkujeme mnohokrát.

... pár fotek z prvního sečení

P.S. Sečení trávy v okolí domečku a WC na Kolbišti v Černé se ujal náš člen - tatínek Martin Dovica, za což mu patří velký dík.

 

 

 

 

 


Opravovali jsme domeček na kolbišti

V Černé na kolbišti jsem upravili na domečku konstrukční nedostatek v podobě vlhka v rozích uvnitř místností
(zejména při sněžení) tím, že jsme nechali namontovat plechové rohy / kryty z vnějších stran domečku
Bohužel dřevo na domečku stále, i po několika letech od montáže, "pracuje" a po uvedené úpravě došlo
k tomu, že v domečku vznikly podélné vady. Tento nedostatek budeme muset ještě dořešit a eliminovat.
 
 
 
 
 
 

Covidová sezóna hiporehabilitace 2020

Březnové počasí bylo příznivé a byli jsme připraveni rozeslat rodičům sms, že začínáme s hiporehabilitací. 16. března přišla karanténa a uzavření provozu. První hiporehabilitační úterý začalo téměř o dva měsíce později, 5. května. Do toho nastala další změna, protože bylo potřeba koním zajistit do konce léta, nejpozději na podzim, nové ustájení. Přesto jsme během shánění, kácení, bagrování a budování zachovali pokud možno stejný režim jízd a od května do konce září děti u nás absolvovaly 152 cvičebních jednotek. V rámci hiporehabilitace naše paravoltižní družstvo získalo pěkná umístění na paravoltižních závodech v Podmitrově a v Drásově. Přestože se cvičenci opět kvalifikovali na Mistrovství České republiky, zhoršující se „covidová“ situace nás vedla k rozhodnutí, že letos do Prahy nepojedeme. Nicméně musím velmi poděkovat za pěkné výkony a poctivý trénink družstvu ve složení Nikolka Švejdová, Renata Kujalová, Ludmila Kujalová, Jakub Jelínek, Boženka Habartová, Terezka Dovicová. Samozřejmě také rodičům za jejich iniciativu a zapojení do této krásné disciplíny. Rádi přivítáme další zájemce. Další poděkování míří na Asociaci AVM – díky ní klienti hiporehabilitace získali krásný bezbariérový záchod, který jsme umístili vedle domečku u kolbiště. Ač se to nezdá, je to veledůležitá součást zázemí hiporehabilitace a všichni jsou nadšení. 

Koně jsou již měsíc přestěhovaní, kolbiště bude nadále sloužit pro účely hiporehabilitace a přípravy koní. Věřím, že příští rok bude lépe a na jaře se zase sejdeme u domečku, jako obvykle. K dispozici budou Lucky, Argie, Gambler, Čiperka a Patron. Nový, 10letý vraník „Eda“ bude postupně doplňovat paravozatajskou část hiporehabilitace, což byl důvod, proč jsme tohoto krasavce rádi vzali pod křídla Ambry. Vůz upravitelný na ukotvení invalidního vozíku už je zakoupený a vyzkoušený. Gamblera čeká v roce 2021 možná poslední plná sezóna (bude mu 26 let), než odejde do zaslouženého důchodu, a bude sloužit spíše jako kontaktní kůň. Zatím je až nepříjemně bujný, jako vždy v zimě, ale věk je věk. Lucky se již letos osvědčil jako spolehlivý nástupce a je radost s ním pracovat. Těšíme se na  další spolupráci a přeji všem krásné svátky a klidný nový rok. 

Michaela Burdová / Sdružení AMBRA


Setkání Asociace na srubu

V sobotu 5.září se na srubu rodiny Podstatských - Lichtenstejn  na Nesměři opět sešly rodiny členů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klubu Velké Meziříčí. Měly tak možnost prožít společně krásné odpoledne,  pobavit  se a odpočinout si a také si připomenou 25.výročí založení velkomeziříčského klubu, které na tento rok připadá.

Přicházející děti hned vesele vítali pejsci (někteří hodně velcí) a děti i dospělí členové Asociace je mohli česat, měřit jim tlak, ošetřit fiktivní poranění, dosyta je pomazlit a vyjít si s nimi do lesa na vycházku. Dvě canisterapeutky a 3  speciálně cvičení psi ze sdružení Cantes tak opět umožnili dětem prožít hezké chvíle se čtyřnohými přáteli. Jedním z bodu programu byl příjezd profesionálních hasičů z Velkého Meziříčí, kteří účastníkům akce ukázali, co jejich auto skrývá a vysvětlili, k čemu se co používá a jak funguje integrovaný záchranný systém.

Pak nám zahrála a zazpívala trampská a country kapela WEGET z VM, která se po letech vrátila do známého prostředí naší Asociace. Již v začátcích fungování klubu bavila účastníky různých akcí zpěvem krásných známých písniček a v letošním roce na tuto tradici krásně navázala. Přítomen setkání byl rovněž pan Hrabě Jan Podstatzky – Lichtenstein, kterému i  touto cestou chceme poděkovat za jeho zájem, osobní  účast na našich akcích a dlouholetou nezištnou podporu našeho klubu.

Následoval proslov p.Marie Trutnové, které připomněla celou historii klubu od založení po současnost a předseda klubu předal všem přítomným drobné reklamní předměty a pamětní listy, které byly vydány u příležitosti 25.výročí založení klubu. Mimo jiné - na setkání byli 3 rodiny, které jsou členy po celou dobu existence klubu.

Pro zpestření programu byly na závěr setkání odpáleny čtyři rakety, které vyrobili Jelínkovic chlapi a podívaná to byla opravdu zajímavá. Průběžně se všichni účastníci mohli občerstvovat a pochutnávat na výborném prasátku připraveném Václavem Cejnkem ze Záseky nebo na mnoha sladkých dobrotách z kuchyní našich maminek. Prasátko (kýty) věnovalo HOD Jabloňov-Ruda a připravili v řeznictví Malec. 

Akce se díky všem přítomným vydařila a je opravdu přínosem, když se rodiny mohou takto neformálně sejít a v klidu spolu sdílet svoje radosti i starosti. Poděkování patří všem, co tuto akci připravili a zorganizovali a dále firmám, které tuto akci podpořili sponzorsky.

Pár fotek najdete v galerii zde.


Hvězdné války ve Svratce

Tak jako každým rokem, také letos jsme vyrazili směr Svratka, kde nás čekal víkend plný zábavy a dobrodružství. Letos jsme se dohodli si tento víkend prodloužit o jeden den a tak se nás většina sešla již ve čtvrtek 20.8. a hned večer jsme se začali ladit na letošní program, který byl ve znamení Hvězdných válek. V pátek jsme vyrazili směr 9 skal na základnu rebelů. Po tomto náročném výletu jsme ještě museli splnit testy naší fyzické a psychické kondice nutné pro přijetí do posádky vesmírné lodi Falcon Milenium. Nakonec jsme je splnili všichni a tak nám už zbylo jen si tu raketu postavit. V sobotu jsme se tedy pustili do díla a námi připravené rakety nám Karel odpálil na připravené rampě do vyhlédnutého vesmírného okna. Spousta raket se vrátila zpět na zem, ale některé zůstaly ve vesmíru … a možná tam krouží na oběžné dráze dodnes. Večer nás Luke Skywalker přijal do posádky jeho lodi a my jsme to oslavili noční světelnou show (…jen ten DJ byl nějakej divnej :-) Poslední den jsme byli vyznamenáni za zásluhy a rozletěli jsme se na své domovské planety.

… tak zase příště, někdy někde. Ať Vás provází Síla.

… a kdyby jste večer viděli vaši raketu na oběžné dráze, tak zamávejte a zavzpomínejte ;-) , fotky máte tady


Rybářské zápolení v Arnolci

Neděle 19. července se nesla v duchu rybářských závodů dětí a tatínků, členů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Velké Meziříčí, a společného setkání maminek na hrázi rybníka v Arnolci. Letošní druhý ročník nebyl tak bohatý na úlovky - ty se některým rybářům ohlásily pouze malým ťuknutím o vlasec. Zato bylo nedělní dopoledne ve znamení slunečného letního počasí a chutného občerstvení v podobě kaprů grilovaných na kameni. Účastníci bez úlovku neodcházeli. Zájemci si odnesli kapra uloveného samotným pronajímatelem rybníka, kterého, jak se zdá, ryby poslouchají. Všechny rodiny obdrželi účastnický diplom a drobnou pozornost, nejlepší rybáři byli stylově odměněni – „dlouhým“ dárkem za nejvíce nachytaných centimetrů a „těžkým“ dárkem za nejtěžší úlovky. Všichni se již těšíme na příště, ale budeme muset trochu více potrénovat…

Za poskytnutí rybníka, zapůjčení rybářského náčiní a odbornou pomoc děkujeme p.Janu Štegnerovi. Za výtečně připravené kapry p. Karlovi Blahovi a za samotné kapry firmě ZAPRO s.r.o. Oslavice.


Máme nové bezbariérové WC

Během jarních měsíců a v rámci příprav na akci Muzikanti dětem jsme realizovali výrobu a zabudování  nového suchého WC na Kolništi v Černé. Toto WC je koncipováno jako bezbariérové (tj. má větší rozměry, dovnitř je nájezd, uvnitř jsou ze tří stran pomocná madla), z boku WC je u nádoba pro vodu s kohoutkem na umývání. Jak asi všichni víte, WC bylo chystáno v rámci akce Muzikanti dětem 2020,  která měla být pro naší Asociaci, ale tato akce byla pořadateli  přeložena na příští rok.

Děkujeme touto cestou, Tesařství Kolouch Frankův Zhořec, za výrobu a instalaci WC a všem co pomohli se záležitostmi souvisejícími  s přípravou a instalací WC (členové Ambry, rodina Jůdova, pan Žák a Švec). Tak ať nám všem WC slouží  - jak v rámci hiporehabilitací, tak při akcích Asociace.

Za Asociaci zapsal - Zdeněk Jůda – předseda klubu


Bowling a členská schůze

V pátek 21.2. jsme se sešli v River Bowlingu na bowlingovém klání. Opět jsme se sešli v hojném počtu a jelikož jsme měli rezervovány všechny čtyři dráhy, tak jsme se mohli všichni dokonale sportovně vyžít. Dětem s handicapem pomohli rodiče a všichni byli  spokojeni se svými výsledky, protože jsme si zahrály a drželi jsme se mota – není důležité zvítězit, ale zúčastnit se - v našem podání - sejít se, zahrát si a popovídat si… 

Na závěr večera proběhla schůze Asociace, na kterou dojeli ještě další členové, kteří se z různých důvodů neúčastnili bowlingu. V rámci schůze jsme zhodnotili předchozí rok a prodiskutovali jsme chystané akce na letošní rok a dalších organizačních záležitostí, a to zejména na akci Muzikanti dětem, která bude 23.5.2020 a finanční výtěžek bude ve prospěch našeho klubu. Třešničkou na dortu (společném večeru) bylo občerstvení v podobě pizzy, na které si všichni pochutnali. Pár fotek z této akce naleznete ve fotogalerii.


Asociace pořádala 11-tý„Ples Dobré vůle“

Již tradičně byl první akcí roku, kterou pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Velké Meziříčí, Ples Dobré vůle.  Kulturní dům v Uhřínově ožil v sobotu 25.1.2020 nejen díky dobré hudbě skupiny Beat Bend, ale i díky velice příjemným návštěvníkům plesu. Program úžasně zpestřilo vystoupení studentů a pedagogů ze školy v Březejci a také taneční kreace mažoretek ze skupiny Pomněnky – ze školy v Osové Bitýšce, které měly dvě vystoupení. Sál byl vyzdoben aranžmá z živých květin a ženy dostaly při vstupu krásnou růži.

Bohatou tombolu tvořilo pět set osmdesát krásných cen v malé tombole. Většinu zajistili aktivní členové asociace od téměř dvou stovek dárců. Mnozí dárci nás již sami oslovují a do tomboly chtějí přispět. Všem dárcům moc děkujeme za podporu dobré věci. Velká tombola obsahovala 30 velice atraktivních cen (poukaz na 15 000,-Kč k nákupu elektrospotřebičů, zájezd do Chorvatska pro 2-5 osob, vysokotlaké čistice, dálniční známka, dárkové koše, poukazy do divadel, na koncerty, na fotbalový zápas do Německa, dorty…). Ples již druhým rokem profesionálně a krásně lidsky moderoval Michal Janotka – reportér televize Prima, který dal přednost „našemu charitativnímu“ plesu na před jinými ve „velkoměstě“.  

Kuchyně osvědčených mistrů gastronomie připravila vynikající kančí a kuřecí řízečky, pečeného divočáka, tataráček s topinkami, ovocný a zeleninový salát, takže si každý přišel na své.

Děkujeme všem účastníkům plesu za vytvoření krásné atmosféry, dárcům za poskytnuté dary, účinkujícím za vystoupení během plesu, moderátorovi za slovní provedení plesem, velký dík patří i všem členům asociace a dobrovolníkům za zajištění a přípravu tomboly, dále za přípravu a úklid kulturáku a celou realizaci našeho plesu. 

Nahrávám menu stránek

Menu stránek

Aktuality

Asociaci podporujíStatistika přístupů

TOPlist