Hacked By RiyaDi TBR

Arteterapie aneb tvořivé dílny

Arteterapie aneb tvořivé dílny

Děti tvoří pod vedením arteterapeutky a dobrovolníků, rodiče si tvoří vlastní výrobky pod vedením lektora/ky. Arteterapie využívá výtvarného projevu člověka jako ozdravné metody. Slouží k uvolnění napětí, strachu a úzkosti. Podporuje sebevědomí, umožňuje volně vyjadřovat emoce a pocity. Díky arteterapii lépe rozumíme svému okolí, ale i sami sobě.

Hipoterapie (terapie pomocí koně)

Hipoterapie (terapie pomocí koně)

Hipoterapie je komplexní multidisciplinární metoda, využívající koně pro léčebné účely. Využívá specifický pohyb koně, respektive pohyb koňského hřbetu, který se přenáší na klienta, což ve výsledku obnáší až 110 impulsů za minutu. Též využívá relaxační faktor pro ztuhlé svalstvo a významným aspektem je i psychologické působení na klienta

Canisterapie (terapie pomocí psa)

Canisterapie (terapie pomocí psa)

Canisterapie je metoda využívající kontaktu psa. Prostřednictvím psa se rozvíjí mnohé lidské oblasti (citová, pohybová, rozumová,..). Velkou předností je teplo, které pes předává při přímém kontaktu, tím se dítě uvolní a lépe spolupracuje při rehabilitaci nebo jiných úkonech, které vyžadují pohyb dítěte.

Muzikoterapie

Muzikoterapie

Ta rozvíjí soustředěnost, koordinaci pohybů, vnímání okolí i vlastní osoby, fantazii, emoční prožívání, smysl pro rytmus, správné dýchání....Zmírňuje fyzickou bolest, psychická traumata, zbavuje nás stresu, uvolňuje a navozuje pocit štěstí.


Your Security is Low

"Všechno dobré, co učiníš pro druhé se ti mnohonásobně vrátí zpět.“

"Daruj mi, Bože, trpělivost snášet to, co nemohu změnit, a odvahu změnit to, co mohu, a moudrost, abych dokázal jedno od druhého rozlišit."

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Klub usiluje o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Snaží se o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů.


Fix The Bug Soon greetz To all member AHI cyber. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa :3.


HACKED BY Riyadi Tbr

Thanks to : Defacer Tersakiti Team | AHI cyber | BRD cyber Team | Rebels Team Cyber


HACKED BY RIYADI TBR

Fix your System Soon Before Im back. Na programu byl táborák - občerstvení zajistili členové Ambry a paní Pacalová přidala pekáč výborných domácích buchet. Sešlo se několik velmi podařených masek malých čarodějnic a čarodějů. Členky paravoltižního družstva předvedly krátkou ukázku cvičení na lonži, již se chystají na další závody a možná i na letošní mistrovství republiky. I tak pomáhá hiporehabilitace rozvinout fyzické schopnosti. Děti se svezly na Gamblerovi a na Argiem, seznámily se s budoucím hiporehabilitačním koněm Lucky a na závěr předvedl ukázku ve skocích Dan Burda s Lancelotem. 

Fotky z akce můžete nalézt ve fotogalerii.

 


Jarní tvořivá dílna

Pár lidiček a dětiček se sešlo v sobotu 12.3. na letošní první tvořivé dílničce. Využili jsme tentokrát pozvání do Laviček od místních dobrovolných hasičů. Pro šikovné maminky si Maruška Marková připravila výrobu velikonočních dekorací. Ti menší si zase mohli vyrobit “travňáčky”. Kreativitě se meze nekladly a tak vznikaly nejrůznější postavičky od ježečků, kačenek, skřítků až po medvídky (můžete se pokochat v naší fotogalerii). A pro kluky a “velké kluky” byly připraveny proutky, aby si mohli promrskat výrobu mrskaček (pomlázek - pozn. překladatele). Nakonec jsme ještě spolu poseděli a užili si pohostinnosti místních občanů :-) 

Děkujeme všem za přípravu akce, připravené občerstvení a hasičům z Laviček za zapůjčení prostor.

 

 


Ples Dobré vůle 2016

První akcí letošního roku byl Ples Dobré vůle, který se již tradičně konal v kulturním domě v Uhřínově. Bohatou tombolu, kterou v úhrnu tvořilo přes šest set krásných cen, zajistili aktivní členové asociace od téměř dvou stovek dárců. Pro zcela zaplněný sál bylo připraveno pod vedením p. Trutny, chutné občerstvení. Pitný režim účastníků zajistil tým Ivy Jelínkové. K tanci hrála skupina Beat Band, kulturní program doplnilo vystoupení Venduly Příhodové a dva taneční vstupy mladých tanečníků Karolíny Trutnové a Daniela Vojtěšky.

Finanční výtěžek celé akce využijeme ke spolufinancování tradičních akcí (tvořivé dílny, hipoterapie, výlety, psychorehabilitační pobyt…).

Děkujeme všem účastníkům za vytvoření krásné plesové atmosféry, dárcům za poskytnuté dary a všem členům asociace a dobrovolníkům za pomoc s přípravou a realizaci plesu.

Fotky z plesu naleznete zde.Hiporehabilitace 2015

Děti absolvovaly od března do listopadu ve Sdružení AMBRA celkem 239 cvičebních jednotek hiporehabilitace. Jezdily v terénu a některé již zkoušely jednoduché voltižní cviky na kolbišti a na začátku prázdnin se jich 8 zúčastnilo  týdnu intenzivní hiporehabilitace.  Vítaným zpestřením se staly  jízdy v pohádkovém lese a 4 děti aktivně soutěžily na tradiční Černické podkovičce včetně účasti ve voltižní ukázce.  Vzhledem k příznivému počasí děti jezdily ještě v polovině listopadu.

Náklady na hiporehabilitaci částečně hradí rodiče dětí, větší část je financována naší Asociací RPZPD z prostředků získaných od našich sponzorů a  z nadačního příspěvku.


Vánoční tvoření

V sobotu 21. listopadu 2015 měli členové asociace opět možnost sejít se, popovídat si a něco pěkného si vyrobit. Tentokrát se maminky společně pustily do výroby adventních věnců.  Zázemí jsme našli v pěkném prostředí stacionáře Nesa. Odborný dohled a pomoc zajišťovala Maruška Marková, která nás zásobila krásnými dekoracemi ze svého Krámku.  Ani děti nepřišly zkrátka. Za podpory dobrovolnic si vyrobily voňavá mýdla, vytiskly různé tvary z modelovací hmoty a užily si dovádění ve snoezelnu s vodním lůžkem nebo v míčkovém bazénku.  Přišlo i několik tatínků a výbornou atmosféru doplnily talířky plné dobrot z kuchyní šikovných maminek, takže došlo i na výměnu receptů.  I u kávičky někteří účastníci nezaháleli a skládali origami  - motýlky, jako dekoraci, kterou použijeme na výzdobu stolů při našem již tradičním Plese dobré vůle. Na spokojených tvářích odcházejících bylo vidět, že si celé odpoledne opravdu užili.


Pobyt 2015​

Po roce a opět na Svratce. I letos jsme se téměř všichni sešli na víkendovém pobytu v překrásném prostředí Vysočiny v hotelu Svratka. Hned první den nás navštívil kouzelník, který svými kouzly ohromil nejenom děti, ale i dospělé. Pro všechny děti na závěr „vykouzlil“ zvířátka a jiné potvůrky z balónků. Druhý den jsme se hned od rána zabrali do tvoření. Někteří si po mnoha letech mohli ověřit, jestli ještě umí vyrobit draka. Ženská polovina si zase ušoulala nějakou tu ozdobičku na krk nebo uši. A někteří využili možnosti vyzdobit si květináč ubrouskovou technikou. Venku bylo nádherné počasí a tak jsme vyrazili vyzkoušet ty naše draky v letu. Některým se dařilo a s přehledem obstáli i před čínskými konkurenty. Na sobotní večer byla připravena pro všechny soutěž Activity. Každý, kdo se zapojil, se musel snažit, aby spoluhráči poznali, co právě představuje. Všem se celkem dařilo, nejvíc však dětem. Je vidět, že večerníčky poctivě sledují a pohádky dokonale znají.

Hru nám o přestávkách zpestřila hudba. Střídala se harmonika s kytarou a nakonec jsme si spolu i zatančili.

V neděli jsme po snídani zajeli do pohádky. Krásná Sněhurka nás provedla pohádkovou vesničkou v Podlesí. Mrkli jsme se, kde bydlí Rákosníček, Křemílek s Vochomůrkou, Karkulka i sedm trpaslíků.

A po obědě jsme se rozloučili. Tak snad zase za rok…

… a pokud chcete zavzpomínat, tak pár fotek naleznete tady.

 


Výlet do Prahy​ na Muzikál Mauglí

 V neděli 20. 9. 2015 v 9.30 hodin jsme vyjeli z Velkého Meziříčí směr Praha. Všichni jsme se moc těšili na výlet do stověžaté matičky.

Počasí z počátku vypadalo všelijak. Po příjezdu do Prahy na nás vykouklo sluníčko a svítilo pak po celou dobu našeho pobytu v Praze, kdy jsme se procházeli po krásných památkách.

Ve 14. 30 hodin začalo představení muzikálu Mauglí v divadle Kalich, což byl hlavní důvod naší cesty do hlavního města. Na muzikál se všichni těšili a myslím, že se všem moc líbilo. O přestávce se za námi přišli podívat účinkující z muzikálu, v čele s Vendulou Příhodovou a společně jsme se vyfotili. Po představení jsme odjížděli domů plni dojmů, dobré nálady a slunce v duši.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování patří všem, kteří se na akci podíleli, zvláště Divadlu Kalich, Janči Necidové, Vendule Příhodové, Zdeňku Jůdovi a společnosti Zdar.

Hana Davidová

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.


Výlet do ZOO v Lešné​

  Krásné páté podzimní ráno zastihlo členy asociace a jejich rodiny v autobuse směřujícím ke Zlínu, do nedaleké zoologické zahrady, na kterou jsme měli všichni skvělá doporučení. A nezklamali jsme se. Děti i dospělí měli možnost po celý den procházet nebo vláčkem projíždět obrovský areál zahrady a stejně neměli šanci stihnout pozorovat všechna zvířátka zde žijící. O rozlehlosti zahrady nás přesvědčil i fakt, že jsme se navzájem téměř nepotkali a to ani při nezbytném obědě v restauracích areálu.

A která zvířátka nás nejvíce zaujala??? Po uvítání žirafami a slony bylo asi největším zážitkem krmení a hlazení rejnoků v jejich pavilonu, volné procházení voliérami s ptáky nebo opičkami nad hlavami, sledování klidných klokanů a vlastně všech dalších obyvatel parku. Všechny oslnila japonská zahrada nebo detailní představení života obyvatel Etiopie, vybavení jejich domácností, zvyklostí apod. Přímo před našima očima vyřezávali a vydlabávali obyvatelé Afriky dřevěný sloup, který s mnoha dalšími figurami a nápaditými tvary zdobily celý areál. Krásné udržované rostliny lemovaly betonové chodníčky se stopami zvířat nebo zvětšeninami tvarů listů. Děti i dospělí měli co dělat, aby je správně přiřadili.

Třešničkou na dortu byla návštěva zámku, který se nachází přímo v areálu 52 ha rozlehlé zahrady.  Je to nejmladší zámek na Moravě, se stěnami obloženými dřevem a velice zachovalým inventářem. Prohlídka jednoho zpřístupněného patra nám bohatě stačila a tak jsme se celí utahaní, ale plni krásných dojmů vrátili domů.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii.


Psychorehabilitační pobyt na Valáškově Gruntě

První srpnová neděle, venku teplo k nevydržení a my brzy ráno vyrážíme do Kozlova, kde se tentokrát koná týdenní psychorehabilitační pobyt žďárské asociace Úsměv s mottem „Zůstaňme spolu“. Před obědem přijíždíme do pensionu Valáškův Grunt, kde si už od včerejška někteří užívají rozsáhlý areál bývalé hospodářské usedlosti a hlavně venkovní bazén. Nakonec se nás tady sešlo asi 70. Hned po obědě vyrážíme na nedaleký hrad Bouzov. Tam je pro nás připravena speciální prohlídka s místním Ohnivcem. Všichni jsme si samozřejmě prošli také historický jarmark pořádaný v těsné blízkosti hradu. Večer ještě několik písniček za doprovodu kytary a hajdy na kutě, abychom si taky trochu odpočinuli a načerpali sil. A bylo opravdu proč.

Další dny stíhala jedna akce druhou a, i když byli zcela dobrovolné, nedalo se jich moc vynechat. Hned druhý den se začalo tvořit z Fima (a tatínci hlídali) a odpoledne se jelo na exkurzi do pivovaru Litovel (a maminky hlídaly). Večer jsme se ještě my starší „zapotili“ při hře Kufr na téma Pohádky za podpory všech dětí. Hra měla u dětí tak velký ohlas, že jsme museli dát po dvou dnech repete, ale tentokrát soutěžili děti za podpory rodičů.

Další dny proběhla hipoterapie v centru Ryzáček v nedalekých Vyšehorkách. Udělali jsme si celodenní výlet do ZOO v Olomouci. Zahráli jsme si na námořníky. Navštívili jsme Mladečské jeskyně a potom jsme relaxovali při muzikoterapii. Poslední den někteří jeli na prohlídku muzea olomouckých tvarůžků, ostatní dokončili konečně všechny šperky z Fima a odpoledne se někteří zúčastnili i canisterapie. No a večer celý pobyt uzavřel táborák s nezbytnými špekáčky a zpěvem až do noci.

Musím říci, že to byl pro nás opravdu náročný týden, ale odváželi jsme si hodně krásných vzpomínek z připravených akcí a hlavně setkání s dobru partou lidí. Díky patří manželům Fraiovým a všem co se podíleli na přípravě pobytu. Tak snad zase někdy příště …

 

 


Společné setkání rodin na srubu

 Další pěkné setkání členů asociace je za námi. Opět jsme se po roce sešli v Nesměři, tentokrát v sobotu 13.6. u příležitosti 20. výročí založení našeho klubu. Účast byla letos opravdu velká, počasí nám přálo a tak si každý mohl užít odpoledne plné zábavy. Hned na začátku nás přivítal Zdenek Jůda a paní Trutnová, která nám krátce připomněla historii klubu. Po přivítání byla odstartována konzumace rožněného prasátka, která pokračovala až do pozdních hodin. No a mezitím jsme mohli relaxovat, povídat si, pomazlit se s pejsky a vyzkoušet canisterapii, namalovat a vyrobit si nějakou tu placku a pak ji celý den nosit, zazpívat si v doprovodu kytary a při tom se občerstvovat limonádou, pivem, koláčky, trubičkami, buchtami, chipsy, zeleninou, pečenými brambory a jinými pochoutkami od maminek a našich sponzorů. Kulturním hřebem odpoledne bylo vystoupení šermířské skupiny TAS, která nás vtáhla do středověku. Všichni pánové byli fascinováni bojovým uměním a zbraněmi, kterým vládli stateční jinoši, kterými byli fascinovány přítomné dámy. Jakmile se začalo stmívat pochopili jsme, že je čas jít…. Doufám, že poslední zamknul!

Děkujeme všem sponzorům a organizátorům této akce. Více fotek naleznete ve fotogalerii.


Vodní svět na Balinách

V sobotu 16.5. se uskutečnila v areálu Chaloupek na Balinách naše první dílnička v tomto roce s tématem VODNÍ SVĚT. Sluníčko nám dopřálo krásné posezení venku a zatím co maminky drátkovaly a drátkovaly, děti prožívaly blízká setkání s vodní i nevodní havětí všeho druhu. Martin Maláč z jihlavské ZOO vytahoval z pytle jedno překvapení za druhým a tak se děti mohly seznámit s různými druhy ryb, žab, ještěrů a dokonce si některé živé „exempláře“ mohly pohladit. Sborově jsme si všichni zakvákali ve stanu, zalovili v jezírku a chytli nějakou tu rybku na magnetku ve vrbovém altánku. Na závěr vytáhl Martin ze své cestovní tašky poslední překvapení – velkého hada, jakého svět neviděl :-). Většina dětí si hada pohladila, někteří se s ním pomazlili, někteří si ho chtěli vzít domů a některé maminky před ním utekly (samozřejmě zase zpět k tvoření). Mezitím už všechny maminky s pomocí Simony dokončily a osázely jejich překrásná malá podrátkovaná akvária (enem ta živá rybka tam chýbala :-(. Doufám, že se Vám po cestě voda nevylila a v pořádku jste všichni dojeli domů.

 

Více fotek z akce naleznete ve fotogalerii.

 

Nahrávám menu stránek

Menu stránek

hacked By BL4ck_3y3

  • Žádné aktuality nevloženy

Stanovy Asociace

Asociaci podporujíStatistika přístupů

TOPlist