Úvodní strana

"Všechno dobré, co učiníš pro druhé se ti mnohonásobně vrátí zpět.“

"Daruj mi, Bože, trpělivost snášet to, co nemohu změnit, a odvahu změnit to, co mohu, a moudrost, abych dokázal jedno od druhého rozlišit."

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Klub usiluje o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Snaží se o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů.


Muzikál Mýdlový princ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Asociace si vyšlápla na horu Říp

 Praha, 11. 10. 2018. O víkendu 5. až 7. října se uskutečnilo velké setkání členů a příznivců Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. v krásném areálu Labe Arény v Račicích s laskavým a vstřícným personálem. Více než 200 účastníků tohoto setkání plného přátelství, veselí, pocitů vzájemné sounáležitosti a lidského porozumění si společně připomnělo 100. výročí vzniku Československé republiky. A to výšlapem na památnou horu Říp. Mezi účastníky bylo 76 dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, z toho 25 vozíčkářů. Jejich výšlap umožnila obětavá pomoc 25 dobrovolníků z řad vojáků a vojákyň z 31. pluku Armády České republiky v čele s paní brigádní generálkou Mgr. Lenkou Šmerdovou a dobrovolníka z Českého červeného kříže. Jim patří veliký dík a hluboké uznání nás všech, neboť svou úlohu zvládli na výbornou. Pro většinu z nich to bylo první opravdu blízké setkání s člověkem s těžkým zdravotním postižením a jeho rodiči. Dovézt člověka na vozíku na vrchol hory Říp a zpět není bez skvělé fyzické kondice a také bez navázání přátelského kontaktu a vzájemné důvěry možné. Radost všech na vrcholu hory byla spontánní a veliká. A když jsme se pak všichni po bezpečném sestupu na úpatí hory setkali, vzájemně jsme si provolali uznání. 

Připomenutí to bylo vskutku mimořádné a krom sportovních výkonů účastníci na setkání prokázali i umělecké schopnosti. Přispěli do symbolického rozkvetení naší země vytvořením 65 dílů mozaiky, které se stanou součástí mozaiky velké louky přátelství vytvořené dětmi, dospělými i mládeží z celého světa v rámci uměleckého projektu s charitativním přesahem Loukamosaic. 

Akci finančně podpořilo MŠMT.


Víkendový pobyt INDIE

Letošní víkendový pobyt se uskutečnil v nám známém hotelu Svratka na konci srpna. Tentokrát jsme se společně vydali na cestu do vzdálené Indie. Tato výprava nebyla tak dobrodružná, jako ty předchozí, ale spíše se odehrávala v poklidném duchu meditací, odpočinku a kreativního tvoření. Děti a maminky si mohli vyrobit krásné šperky a ozdobit své tělo hennou. Všichni se zúčastnili soutěže o nejkrásnější mandalu. Během celého pobytu jsme využívali krytého bazénu a někteří si zasoutěžili při minigolfu. V sobotu večer jsme se všichni sešli u ohně, kde si každý opekl hady nebo si zkusil upéct pravý indický chléb. Potom jsme si všichni zazpívali. Jen na ten břišní tanec nakonec nedošlo :-( … tak třeba příště. Pár fotek z akce naleznete ve fotogalerii.


Milovníci vody vyrazili do termálů

Členové a přátelé  Asociace se jako každoročně vydali za teplou vodou do termálního koupaliště  ve Velkém Medéru. Voda nezklamala, ale sluníčko – to  nedokázalo bojovat s chladným větříkem  a přechody mezi bazény musely být proto zdolávány v co nejkratší době a pokud možno v županu. Ponoření do horké vody po takovém úsilí bylo ale o to příjemnější. Děti zimu nepociťovaly, protože ta je mezi přebíháním od tobogánu k dalším atrakcím, nestihla dohnat.  Návštěvníků bylo tak akorát, takže si všech lákadel užily do sytosti. Mladší z dospělých  účastníků zájezdu si s dětmi nezadaly v rychlosti jízd na vodních atrakcích a hlavy starších ke všemu přihlížely nad hladinou bazénu – tělo majíce hluboce zanořeno do všeuzdravující vody. Přestože teploměr ukázal  během dne pouze maximálně 23°C, snad všichni si pochutnávali na zmrzlině a mnoha krajových specialitách. 

No a co uvést na závěr? Snad, že jsme nakonec všichni byli spokojeni a již nyní se těšíme na další výlet do těchto oblíbených termálů v příštím roce,  kdy by měly být dobudovány 3 nové bazény a snad, že i letní počasí se  připojí k maximálně spokojenosti účastníků zájezdu…

 

Nesměřské údolí ožilo radostnými hlásky našich dětí

Sobota 10. června 2018 patřila ke dnům, který členové Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,  klub Velké Meziříčí, prožívají společně a to již tradičně na srubu rodiny Podstatských v Nesměřském údolí. Sešlo se na 70 rodinných příslušníků a příznivců naší Asociace. Všichni měli dostatek prostoru si popovídat, sdělit svoje radosti  i starosti a užít si krásného letního dne. 

Letošní program byl realizován  v rámci „Grantového projektu Zdravé město – Město Velké Meziříčí v roce 2018: Procvičujeme se s radostí“ a proto nebyla nouze o pohyb a zdravou stravu. Děti tak mohly vyzkoušet nová švihadla a míče, odpočívat na nových dekách. K ochutnávce nechybělo velké množství ovoce a zeleniny. Odvážní účastníci, velcí i malí, si zacvičili jógu pod vedením Martiny Kalendové. Protažení těla pod modrou oblohou a výhledem do korun stromů ocenili zástupci obou pohlaví. Ochutnávku dobrého vepřového masa, v průběhu celého odpoledne, doplnila výroba a konzumace „pečených hadů“.  Teenageři si zkusili zadělat na ně kynuté těsto a věřte, že se s tím popasovali  s vervou.

 Příchod prudšího deště naznačil účastníkům blížící se konec akce. Dozpívali tak krásné písně za doprovodu kytary a harmoniky a vyrazili k domovu s pěknými zážitky ze společně stráveného dne.

 

Za pořadatele Bc.Marcela Jůdová


Bowling 2018

V sobotu 28.4. jsme se sešli v River Bowlingu na našem první letošním bowlingovém klání. Setkali jsme se tentokrát v hojném počtu, ale naštěstí jsme měli rezervovány všechny čtyři dráhy a tak jsme se mohli všichni dokonale sportovně vyžít. Dětem s handicapem všichni pomáhali, jak fyzicky, tak fanděním. A tak na konec nezůstal nikdo, kdo by neshodil alespoň jednu kuželku :-)

Na závěr sportovního večera proběhla schůze členů Asociace. Dozvěděli jsme se o chystaných akcích na letošní rok a dalších organizačních záležitostech. Pár fotek z této akce naleznete ve fotogalerii.


Ples Dobré vůle 2018

V sobotu 27. ledna 2018 se v kulturáku v Uhřínově uskutečnil Ples Dobré vůle, který pořádají členové a příznivci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Velké Meziříčí. K tanci hrála kapela Beat Band a dvěma vstupy pro přítomné zazpíval a zatančil folklórní soubor Horáčan. Nejen hudební vyžití vytvářelo příjemnou pohodu plesu. Dobroty v podobě řízečků, tataráků a salátů uspokojily nejeden mlsný jazýček. Jako každý rok byla připravena bohatá tombola, která udělala radost snad úplně každému. 

Finanční výtěžek z plesu Asociace využívá pro svoje celoroční aktivity, kterými jsou tématické výlety, tvořivé díly, víkendový psychorehabilitační pobyt a hiporehabilitace, která probíhá na kolbišti v Černé. Všechny informace jsou i na webových stránkách www.asociacevm.cz.

Tímto děkujeme všem sponzorům za hmotné či finanční dary, kterými přispěli do tomboly. Další poděkování patří všem, kteří se podíleli na pořádání tohoto úspěšného a oblíbeného plesu. V neposlední řadě nelze nepoděkovat i všem účastníkům plesu za vytvoření pěkné plesové atmosféry.

  Na závěr lze snad jen říci: „Příští rok na jubilejním 10.ročníku Plesu Dobré vůle nashledanou“.

.... a tady ještě pár foteček

Za Asociaci: Marie Štěpánková


Vánoční tvoření v Lavičkách

 Každoroční předvánoční setkání našich členů proběhlo v sobotu 25. Listopadu a to opět v prostorách hasičské zbrojnice v Lavičkách. Místní hasiči ji naší Asociaci ochotně propůjčují a jejich prostory plně vyhovují našim potřebám pro prožití hezkého odpoledne. Společná setkání probíhají v krásné předvánoční atmosféře. Maminky přinesly pochoutky ze svých kuchyní, lektorky připravily zajímavou tvorbu pro děti i pro maminky. 

Děti si v letošním roce vytvářely vlastní adventní kalendáře pod vedením Markéty Chmelíčkové. K ruce jim byly šikovné dobrovolnice, které pomůžou, kde můžou a je toho třeba. Všechny přítomné děti byly navíc obdarovány (Mikulášským) balíčkem sladkostí od nejmenovaného dárce z Laviček. 

 Maminky vytvářely pod vedením paní Pavly Molnárové venkovní dekoraci vánočního skřítka, některé si vyrobily stromeček. Pro zkrášlení interiéru si všechny maminky navíc vyrobily svícen. Krásné chvojí, jako každoročně, zajistil Pavel Brabec. No a po práci následovalo posezení u dobrot, společné popovídání a sdílení radostí včetně chválení zhotovených dekorací.

Velké poděkování patří všem organizátorům, Lavičským hasičům za poskytnutí prostor, maminkám za pochoutky a dárci sladkostí pro děti. Po takto prožitém odpoledni odcházeli  všichni velice spokojeni. 

Fotky z akce jsou ve fotogalerii.

 

Bc.Marcela Jůdová


Výlet do termálů

  Přišel 28.září 2017 (čtvrtek – den volna v rámci státních svátků) a členové Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Velké Meziříčí, společně s dalšími rodinnými příslušníky, měli možnost se vydat na plánovaný  výlet na Slovensko, jehož cílem bylo termální koupaliště Velký Medér

            Autobus zaplněný dětmi toužícími po vodních hrátkách a rodiči očekávajícími příjemně prožitý den, vyrazil po 6.hodině ranní. Krátce po desáté měli už všichni možnost zjistit, zda budou jejich očekávání naplněna. I letos jsme měli štěstí na počasí a tak byl v provozu téměř celý areál a většina bazénů a tak jsme využili všech nabízených možností tj. vodních atrakcí pro děti,  kvalitního sociálního zázemí a míst pro příjemné posezení a občerstvení. Některým klasickým slovenským specialitám samozřejmě neodolali ani návštěvníci z našich řad a intenzivní vodní radovánky prokládali chutným občerstvením. 

Po řádném vyčvachtání výletníků, se autobus vydal směrem domů – a jako vždy jsme dojeli zmoženi, ale spokojeni. Poděkování patří organizátorům akce a sponzorům, díky kterým mohl být tento již tradiční a oblíbený výlet realizován.

Fotky z akce - viz fotogalerie...

 

„P.S.: účastníci zájezdu nemuseli vracet podšálky, protože žádné nebyly poskytnuty.“


Setkání rodin v Nesměři

V sobotu 2. září 2017 se na srubu rodiny Podstatských – Lichtenstejn sešly rodiny členů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klubu Velké Meziříčí. Mezi dvěma deštivými dny vykouklo sluníčko a všichni si tak mohli užít společné odpoledne, popovídat si a užít si nabízeného programu.

Odpoledne bylo možné využít návštěvy čtyř krásných a poslušných canisterapeutických hafanů, ze sdružení Cantes, nejen k pomazlení. Pejskové ochotně předvedli, co dokáží a jak umí poslouchat pokyny. Mezitím už dorazilo policejní auto se dvěma příslušníky Policie ČR Velké Meziříčí, aby seznámili účastníky akce se svojí činností. Zejména mužská část Asociace si tak přišla na své, když mohla vyzkoušet policejní pistoli (samozřejmě bez nábojů), vestu, ochranný štít, test na alkohol nebo drogy… Zajímavý byl i rychlý odjezd hlídky ke skutečnému zásahu. Policisté se nenechali zlákat ani chutným občerstvením a rychle spěchali plnit svoje úkoly. 

To už se ale mezitím všichni mohli průběžně občerstvovat a pochutnávat si na výborných vepřových kýtách připraveným panem Cejnkem, na koláčcích z kamenické pekárny nebo sladkých dobrotách z kuchyní našich maminek. Vepřové kýty věnovalo HOD Jabloňov-Ruda. 

Pečující maminky, si mohly, v průběhu celého odpoledne, užít příjemné chvíle při masáži zad nebo krku a věru se mnohým z masérského lůžka ani nechtělo.

Velice hezké bylo společné použití bublifuků. Děti dostaly velké i menší bublifuky a následně, i za pomoci dospělých, se nad srubem vznášelo obrovské množství barevných bublin. 

K ohni patří i zpěv. K tomu všem zahrál Pepa Blaha a příjemné atmosféře akce tak nic nechybělo.

Akce se díky všem přítomným vydařila a je opravdu přínosem, když se rodiny mohou takto neformálně sejít a v klidu spolu sdílet svoje radosti i starosti. Poděkování patří všem, kteří tuto akci připravili a zorganizovali a dále firmám, které tuto akci podpořili sponzorsky. Fotky z akce naleznete ve fotogalerii zde.

 

Bc. Marcela Jůdová


Safari na Svratce

Vážení přátelé afrických zvířátek,

jsme rádi, že jste s námi letos vyrazili na cestu po Safari. Přes padesát účastníků zájezdu dorazilo, jako vždy, do hotelu Svratka, odkud jsme podnikli dobrodružnou cestu Afrikou. Nejprve jsme si vyrobili hudební nástroje, jako třeba bubínky a dešťové hole. Druhý den jsme si připravili masky divokých zvířat a afrických domorodců. Odpoledne jsme po skupinkách vyrazili na lov divokých zvířat. Všichni si mohli vyzkoušet hod oštěpem, střelbu lukem, shazování banánů a další dovednosti afrických domorodců. Den vyvrcholil kmenovým ohněm, kde byli všichni lovci příjmuti do kmene Zulu, dostali ochranný talisman a podpořili svými bubny náčelníka kmene při jeho rituálním tanci. Na konec jsme si všichni mohli opéct hady a jinou havěť.

Při návratu do civilizace měli ženy možnost využít rad profesionální vizážistky Mary Kay. Doufám, že se Vám všem výprava líbila a my oceňujeme všechny ty, kteří měli odvahu i tentokrát překročit své hranice.

Za všechny pořadatele

Pampalini

P.S.: Fotečky najdete ve fotogalerii zde.


Černická podkovička 2017 a slunce od Máji

Už pošesté uspořádalo Sdružení AMBRA pro děti tradiční soutěžení na koních na kolbiště „U domečku“ v Černé. Celé akci předcházel intenzivní hiporehabilitační týden a páteční „Pohádkový les“, který letos oživily živé pohádkové postavy – princezna i drak, Karkulka s babičkou, zvířátka i Ferda mravenec s Beruškou. Děti si s pohádkovými bytostmi mohly popovídat, dostaly zlatý dukátek a dokonce si mohly utrhnout bonbón nebo lízátko (pokud možno oboje…) z kouzelného stromu.

Černická podkovička byla i takovou malou oslavou 15 let působení Ambry na Vysočině, upřímného poděkování se po 15 letech dočkala také naše obětavá terapeutka Hanka Išová. 

Podkovičku zahájily sestry Kujalovy paravozatajským parkurem a jejich jízda v sulce s Čiperkou – byť u každé s jedním shozeným míčkem, hned zkraje pěkně rozproudila diváky. Příště budeme muset zahájit podkovičku dříve, zájemců o paravozatajství přibývá.

Nejobsazenější a hlavní soutěží dne se pak stal tradiční trail-handicap pro děti na koních s vodiči, které musely absolvovat dva slalomy, házet míčem, podjet překážku, vejít se s koněm do „klíčové dírky“ nebo projít úzkým průjezdem. Děti s handicapem nebo bez, na koních je to jedno, všechny trať zdárně zvládly a dojížděly za skvěle vybrané hudby hlasatele a zvukaře Daniela Burdy. Všem se na krku po dekorování houpaly medaile, dostaly diplom a drobné dárky. Mezi zápolením v kolbišti si mohli všichni zajít do domečku vyrobit si ozdobený květináč pod vedením Silvie Slámové, které tímto moc děkujeme.

Následovala ukázka výcviku koně přirozenou komunikací Ing. Jaroslavy Kubátové s klisnou Hannah, parkur pro jezdce bez vodičů a dvě chovatelská okénka – hřebečka Austina po Acordino T předvedla paní Jana Izdná z Černé a poprvé se také ukázala nová akvizice Ambry do dalších let – tříletá Shagya arabka Haša a také 6letý Lucky, kterého jeho jezdec Robin předvedl bez sedla a bez uzdečky v trailu ve cvalu – i se závěrečným efektním zakončením Zcela jistě a spolehlivě bude tento krásný tmavý kůň s dlouhou hřívou vozit děti na příští podkovičce. 

Adrenalinovou záležitostí pak byla soutěž Běž jeď-běž, která dala šanci doběhnout příliš mladý věk či handicap na koni s přispěním rodičů či kamarádů – pokud se najde příště více „běžců“, nebude o napětí a ohromnou zábavu nouze. Všichni si to moc užili. Běží současně dva týmy proti sobě, každý ve svém slalomu. Běžec předává jezdci štafetu a jezdec pak zase běžci… doběhy byly dramatické, děti v sedle pobízely vodiče, jezdkyně bez vodiče z už poněkud unavenějších koní vykřesaly novou energii, byli jsme svědky fair play, kdy talentovaná atletka dala fóra slabšímu soupeři, prostě tohle musíte zažít. 

Rozdali jsme 40 diplomů, 30 medailí a 30 mašlí, kachle s koňskými motivy, drobné ceny a snad i spoustu radosti – ta byla patrná i při čestných kolech. 

A jako kdyby nám to nestačilo, Lída Kujalová a cvičenky z jezdeckého a paravoltižního kroužku si na úplný závěr střihli na barelech pěknou sestavu. 

Počasí vyšlo náramně – kdo by to po těch deštivých dnech čekal. Mnohé z nás napadlo, že nám slunce na kolbiště i do našich srdcí poslala shůry Mája – Maruška Pacalová, díky které v Černé na statku u Pacalových koně tolika dětem slouží a jistě budou sloužit i nadále. Děkujeme jí a všem ostatním, kteří se na letošním soutěžním dnu podíleli, a těšíme se na další ročník Černické podkovičky.

Fotky z této akce naleznete ve fotogalerii.


Jarní výlet na jih Moravy

V sobotu 10. června jsme se, coby účastníci jarního výletu Asociace, sešli na autobusovém nadraží ve Velkém Meziříčí a společně vyrazili směr Jižní Morava. Během cesty nám počasí moc nepřálo a pršelo, takže první zastávka výletu, v leteckém muzeum v Kunovicích, byla ve znamení dešťových kapek pod křídly letounů. Mohli jsme viděl mnoho opravdu zajímavých leteckých kousků, v některých i posedět. Při přejezdu do další zastávky výletu – Kovozoo ve Starém Městě se počasí vyjasnilo a možnost vidět zvířata z kovu, tak jak je šikovní svářeči dokáží vyrobit ze zajímavých materiálů (většinou z kovového odpadu), byla opravdu zajímavá. V areálu Kovozoo se nacházel i maják Šrotík a loď Naděje.

Další část výletu patřila světu pod hladinou rybníka v Modré. Navštívili jsme Sladkovodní a botanickou expozici Živá voda. Ryby opravdu velkých rozměrů nám plavali nad hlavou i pod nahama a tento pohled stál opravdu zato.

Poslední zastávkou podařeného výletu byla restaurace Samota. Po chutném občerstvení se děti ještě vydováděly na krásně vybaveném dětském hřišti a dospělí si se zájmem prošli krásně upravenou zahradu. Spokojení účastníci výletu se ve večerních hodinách vrátili domů plni dojmů. 

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii zde.

Setkání na domečku v Černé

V neděli 21.5. jsme se sešli na kolbišti u domečku v Černé a programem byla samozřejmě hiporehabilitace. Během odpoledne měly všechny děti možnost zdarma vyzkoušet na vlastní kůži tuto metodu terapie. Akce se zůčastnili členové asociace i noví zájemci o hiporehabilitaci a členství v našem klubu. Všichni si mohli popovídat u ohně a opéct špekáčky. Hipoterapii zajišťuje pro členy Asociace sdružení Ambra pod vedením paní Burdové, která nás v průběhu akce seznámila s touto rehabilitační metodou a se zkušenostmi z praxe. Děkujeme všem pořadatelům a paní Burdové za krásné odpoledne, příjemně strávené s našimi přáteli - nejen čtyřnohými. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.


Muzikál „Děti ráje“

V neděli 9. dubna se padesátka členů a příznivců našeho klubu vypravila  vlastními auty do nedalekého Brna, aby shlédla představení muzikálu Děti ráje. Představení, které začalo ve 14 hodin v Boby centru předčilo naše očekávání. Vystoupení plné energie, výtečné choreografie a úžasných pěveckých výkonů trvalo více než   4 hodiny a všem se velice líbilo. Navíc jsme měli možnost přímého setkání s představiteli tohoto představení včetně společného fotografování. Tento muzikál byl jistě pro všechny nezapomenutelným zážitkem, někteří viděli tento muzikál i opakovaně, většina diváků si i zavzpomínala na své „mládí,“ zazpívala a zatančila.  Věříme, že se i do budoucna určitě ještě podíváme na nějaký další muzikál. Akce byla finančně spolufinancována ze sponzorských darů, za což děkujeme. Fotky z akce – viz fotogalerie.

Nahrávám menu stránek

Menu stránek

Aktuality

Asociaci podporujíStatistika přístupů

TOPlist